Comité

De vereniging Baudouin Sport Facilities vzw is geregistreerd onder het ondernemingsnummer 0697689722 en staat in voor het beheer van de Padel op de Boudewijnsite.

Het comité bestaat uit :

Loïc MAGNANT
Voorzitter
+32483331680
loic@baudouinpadel.be
Philippe ROBERT
Penningmeester, Webmaster
+32475442193
philippe.robert@baudouinpadel.be
Mallory MAGNANT
Bestuurder
+32483331683
Fanny SCHREIBER
Boekhouding
fanny@baudouin.be
Michaël POOT
Manager evenementen
+32473801870
michael.poot@baudouinpadel.be
Nicolas SINIA
Hoofd van de padel School
+32497588321
nicolas@baudouinpadel.be
Yves DESCHAMPS
Hoofd competities
+32494631810
yves@baudouinpadel.be
Joachim Allard
Social media communicatie
+32474958038
Joachim@baudouinpadel.be
Vinciane Delplanque
Social media communicatie
+32486638150
delplanquevinciane@gmail.com
Javier Uria Mallada
Padel Woman Only & Padelitot
+32475931008
javi@baudouinpadel.be

Onze missie:

Het doel van onze vereniging zonder winstoogmerk is het bevorderen van sportieve, sociale, culturele en gezondheidsactiviteiten voor iedereen.

Concrete activiteiten ter verwezenlijking van het doel van de vereniging omvatten:

  • investeringen in sportfaciliteiten;
  • Organisatie van evenementen, cursussen en andere sportieve activiteiten binnen en buiten de installaties;
  • Directe of indirecte sponsoring of financiering van andere sportclubs;
  • De aankoop van materiaal dat ter beschikking wordt gesteld of geschonken;
  • Onze statuten zijn beschikbaar via de volgende link

Onze statuten zijn beschikbaar via de volgende link : http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2018/06/08/18316645.pdf