Comité

De vereniging Baudouin Sport Facilities vzw is geregistreerd onder het ondernemingsnummer 0697689722 en staat in voor het beheer van de Padel op de Boudewijnsite.

Het comité bestaat uit :

Loïc MAGNANT
Voorzitter
0483/33.16.80
loic@baudouinpadel.be
Philippe ROBERT
Penningmeester, Webmaster
0475/44.21.93
philippe.robert@baudouinpadel.be
Mallory MAGNANT
Bestuurder
0483/33.16.83
Fanny SCHREIBER
Boekhouding
fanny@baudouin.be
Michaël POOT
Manager evenementen
0473/80.18.70
michael.poot@baudouinpadel.be
Nicolas SINIA
Hoofd van de padel School
0497/58.83.21
nicolas@baudouinpadel.be
Yves DESCHAMPS
Hoofd competities FR league
0494/63.18.10
yves@baudouinpadel.be
Remco De Moortel
Hoofd competities NL league
0494/88.60.95
Joachim Allard
Social media communicatie
0474/95.80.38

Onze missie:

Het doel van onze vereniging zonder winstoogmerk is het bevorderen van sportieve, sociale, culturele en gezondheidsactiviteiten voor iedereen.

Concrete activiteiten ter verwezenlijking van het doel van de vereniging omvatten:

  • investeringen in sportfaciliteiten;
  • Organisatie van evenementen, cursussen en andere sportieve activiteiten binnen en buiten de installaties;
  • Directe of indirecte sponsoring of financiering van andere sportclubs;
  • De aankoop van materiaal dat ter beschikking wordt gesteld of geschonken;
  • Onze statuten zijn beschikbaar via de volgende link

Onze statuten zijn beschikbaar via de volgende link : http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2018/06/08/18316645.pdf